Strubehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-24

Fredningsnr.
1204125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/8 1913, propr. C.M.L. Eyber, Skarupgaard, matr.nr.4e 26/8 1913, gårdejerinde Nikoline Stentoft, Strobesig, matr.nr. 4a. Diplom Høj, "Strubehøj", 2 x 15 m; flad top, velbevaret. Græs- og lyngklædt i ager. Matr.nr. 4a: Høj i skel til amtr.nr. 4e af V.Vandet by.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lynggroet Hedehøi, paa en Banke. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Strubehøj", 2,0 x 15 M. h., paa en Banke. Top affladet. Fredlyst 1914: Proprietær C. M. L. Eyber Skaarupgaard, og Nikoline Stentoft; Strobesig. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m, flad Top, velbevaret. Gæs- og lyngklædt i Ager. 26/8 1913.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Affladet top. På naturlig højning - den nøjagtige afgrænsning er vanskelig at fastlægge. Et hegn går tværs over højen i NØ/SV. Øverst på siden, Ø for hegnet, kreaturskade 2 x 1,5 m., med indtil 30 cm. høj kant. Begyndende tilgroning. Overfladisk, næsten helt tilgroet skade i SV. Skellet fortsætter som læhegn N og S for højen. Ejer ikke kontaktet. Film: /11: Skade fra NØ, /12: Højen fra N, /13: Fra SV (afst.). Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Delvis omgivet af uopdyrkede arealer,

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)