Bjerrehøie

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-26

Fredningsnr.
1204122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 1204-122, 123, 124. Høj, 1,5 x 20 m; kløftet i N-S tværs over toppen. Træ- groet i lille plantage.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 56-57] Bjerrehøie, ligge paa en høi Banke, med hvis Sider Høienes Sider gaar i eet. De synes begge at være anselige Gravhøie. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 20 M. Tværs over gaar i N-S. en bred, gammel Kløft, der har naaet Bund. Nr. 26-31 hører til "Bjerregaard". Nr. 26-27 ligger Fod mod Fod paa en svær, naturlig Banke. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 20 m, kløftet i N.S. tværs over Toppen. Trægroet i lille Plantage.

1962 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fejlagtig beskr. ?

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Ujævn overflade med en del dyrehuller m.m. 1204:122 og 123 ligger på samme, naturlige højning, for størstedelen bevokset med krat og mindre træer, hvilket gør det vanskeligt at bestemme højenes nøjagtige udstrækning. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevoksning ved ejendom.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset høj bag ejendom