V. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-38

Fredningsnr.
1204121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-119, 120, 121 Afmærkn.: MS (Stenen på nordre høj stod 1913 skævt. Rettet ved Kjær). Høj, 4,5 x 22 m; affladet top. Delvis beplantet, græsklædt i ager. Ad. sb. 36-38 (1204-119, 120, 121). Vestsiden af arealet ved foden anvendes som en slags losseplads - påtalt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 44-46] Lynghøie; bevarede alle tre; de ligge paa en Banke; den ene er lidt affladet oveni; de to lidt afgravede ved Foden i Nordsiden. [tegning] Bevoksning: 1982: Græs

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 4 1/2 M. h., 24 M. br. Top let affladet. Smalt Skred ved en Sti i ø. Side. Delvis sammenbygget med Nr. 37 (og 36), beliggende paa samme Rygning. Delvis beplantet. Fredlyst. Mærkesten i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.5 x 24 m, affladet Top. Delvis beplantet, græsklædt i Ager. 9/12 1890. ad 36-38. Vestsiden af Arealet ved Foden af Højene anvendes som en slags Losseplads- paatalt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men spor efter gammel, nu tilgroet kreaturskade på S-siden. Iøvrigt velbevaret. S-ligste høj i højrække. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:120. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højgruppe i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)