Bjerregaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-28

Fredningsnr.
1204124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-122, 123, 124 Høj, 4 x 26 m; affladet top; foden let beskåret. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret, men affladet foroven; 68 Fod i Tværmaal; 13-14 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 4 M. x 26 M. Top let affladet, Fod lidt afgravet. Beplantet. - Lovedes forbeholdt ved Ejerskifte. Nr. 26-31 hører til "Bjerregaard". Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 26 m, affladet Top, Foden let beskaaret. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, bortset fra en flad, 2 m. bred, rektangulær afgravning i N-siden fra foden til kanten af topfladen. Skaden er fuldstændig tilgroet. Gl. rævegrav i toppen. Den nederste del af V-siden er bevokset med hybenroser. Ø for højen, mellem denne og en Ø for beliggende have, relativt nytilplantet område med 2-4 m. høje løvtræer og små graner, indtil 1 m. høje. Beplantningens sydgrænse flugter med den S-lige højfod og vil tage lidt af udsynet til højen. Dette er imidlertid ikke særlig godt i forvejen. Campingvogn (tysk) opstillet tæt S for højen. Ejer ikke truffet hjemme. Film: /08: Fra SSØ. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevoksning ved ejendom.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)