Følhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-32

Fredningsnr.
1204118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 m h.; foden beskåret. I toppen en svær sten, hvor- under ses kanten af flere fodsten. Græsklædt i ager. Ad. sb. 32-33 (1204-118, 117): Værnemagten lader bygge en meget skæmmende barak i umiddelbar nærhed af høje- ne, vist en telefoncentral el. lign. Det kan måske befrygtes, at højene vil blive benyttet til anlæg af en el. anden art.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Følhøie; Lille og uanselig; paa den ligger en Sten, 9 Fod lang, 3 Fod bred. Bevoksning: 1982: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Til Egshvile.). Høj, ca. 1 M. h., afpløjet paa alle Sider. I Toppen ligger i henimod Ø-V. en svær, kluntet Sten, ca. 1 x 2 M. br., 2/3 M. t., maaske Dæksten over et jættestuelign. Kammer. En Sten, 2/3 M. stor, ses 2 1/2 M. nord for den. E: 32-33: "Følhøje". Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 m Høj, Foden beskaaret. I Toppen en svær Sten, hvorunder ses Kanten af flere Fodsten. Græsklædt i Ager. ad. 32 - 33: Værnemagten lader bygge en meget skæmmende Barak i umiddelbar Nærhed af Højene, vist en Telefoncentral eller lign. Det kan maaske befrygtes, at Højene vil blive benyttet til Anlæg af en eller anden Art.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stærkt forgravet. Omrids nærmest spidsovalt. I toppen ses en stor sten. Film: /12: 117+118 fra Ø. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)