Følhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-33

Fredningsnr.
1204117

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Anders Thingstrup, Egshvile Diplom Høj, 2,5 m h., tværmål ca. 17 m. Flad top. Græsklædt i ager. Ad. sb. 32-33 (1204118, 117): Værnemagten lader bygge en meget skæmmende barak i umiddelbar nærhed af høje- ne, vist en telefoncentral el. lign. Det kan måske befrygtes, at højene vil blive benyttet til anlæg af en el. anden art.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Følhøie; 50 Fod i Tværmaal, 8 Fod høi; i Toppen en Sænkning. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Til Egshvile). Høj, fra Ø. 2,3, fra V. 3,0 M. h. 17 M. br. Top affladet. Ved Afgravninger og Udskridninger i ældre Tid af henimod fersidet [firsidet ?] Form. I og ved Foden mindre Skred. Fredlyst. E: 32-33: "Følhøje" Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 m høj, Tværmaal ca. 17 m. Flad Top. Græsklædt i Ager. 8/11 1904. ad. 32 - 33: Værnemagten lader bygge en meget skæmmende Barak i umiddelbar Nærhed af Højene, vist en Telefoncentral eller lign. Det kan maaske befrygtes, at Højene vil blive benyttet til Anlæg af en eller anden Art.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men umiddelbart V for højen en jorddynge, næsten lige så høj som højen. Jorden er lagt der af tyskerne, som gravede skyttegrave i området. I NØ er der pløjet for tæt på højfoden, der står som en ca. 0,5 m. høj brink. Ejeren vil gerne have jorden flyttet. Muligheden for at gøre det via projektet blev nævnt (ikke gennemført). Jorden bør afgjort flyttes. Film: /11: Fra SØ, /12: Fra Ø (+118), /13: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Tilsyn gennemført samtidig med KO kontrol.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)