V. Vandet

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-36

Fredningsnr.
1204119

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 1204-119, 120, 121 Afmærkn.: MS (Stenen på nordre høj stod 1913 skævt. Rettet ved Kjær) Høj, 4,5 x 22 m; sænkning i toppen, Gravning (ældre) i nor- dre og vestre side. Græsklædt i ager. Ad. sb. 36-38 ( 1204-119, 120, 121). Vestsiden af arealet ved foden af højene anvendes som en slags losseplads - på- talt.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 44-46] Lynghøie; bevarede alle tre; de ligge paa en Banke; den ene er lidt affladet oveni; de to lidt afgravede ved Foden i Nordsiden. [tegning] Bevoksning: 1982: Græs

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,5 x 22 M. Top ujævnt sænket, indtil ca. 1/2 M. N. og v. Side er en Del afgravede og derefter nedskredne, foroven med langt Skred, ca. 2/3 M. h. Fredlyst; Mærkesten i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.5 x 22 m, Sænkning i Toppen. Gravning (ældre) i nordre og vestre Side. Græsklædt i Ager. FM 9/12 1890. ad 36-38. Vestsiden af Arealet ved Foden af Højene anvendes som en slags Losseplads- paatalt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. I Ø-lige højfod gammel, ca. 40 cm. høj kant efter pløjning. Den er nu næsten skjult af bevoksning og der pløjes i dag længere ude. Iøvrigt velbevaret. Film: /9+10: Fra Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204: 120. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højgruppe i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i en højgruppe med i alt tre gravhøje i ager.


Billeder

Oversigt fra SØ
Oversigt set fra Ø
Oversigt over højgruppe set fra NV. Nr. 1204119 ligger længst mod N.