V. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-37

Fredningsnr.
1204120

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-119, 120, 121 Afmærkn.: MS (Stenen på nordre høj stod 1913 skævt. Rettet ved Kjær) Høj, 5 x 25 m; sænkning i toppen, temmelig hullede sider. Græsklædt i ager. Ad. sb. 36-38 (1204-119, 120, 121). Vestsiden af arealet ved foden af højene anvendes som en slags losseplads - påtalt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 44-46] Lynghøie; bevarede alle tre; de ligge paa en Banke; den ene er lidt affladet oveni; de to lidt afgravede ved Foden i Nordsiden. [tegning] Bevoksning: 1982: Græs

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fra Ø. 5,4, fra V. 4 M. h., 25 M. br. Toppen indsænket ca. 1/2 M. Siden i Nv. en Del afgravet, vestre ujævn. Fredlyst, Mærkesten i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 25 m, Sænkning i Toppen, temmelig hullede Sider. Græsklædt i Ager. 9/12 1890. ad 36-38. Vestsiden af Arealet ved Foden af Højene anvendes som en slags Losseplads- paatalt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men siderne kun let ujævne. Siden mod NV er stejlt afgravet i gammel tid. Velbevaret. I højrække. Film: /9: 119-121 fra Ø (landevej), /10: 119-121 fra Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Højene 1204:119-121 danner en smuk, særpræget højrække. Der fremtræder meget velbevaret. Fra højene er der en smuk udsigt. Fra gården fører en sti op til højene gennem kornet. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højgruppe i ager.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i en højgruppe med i alt tre gravhøje i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)