V. Vandet

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-49

Fredningsnr.
1204113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 2 x 16 m; flad top, græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mno 11b mod Vest ligger en Gruppe tætsamlede Høie;...34. velbevaret, mellemstor Høi; Jordskred i Nordsiden. Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 16 M. Toppen er affladet og let sænket. Fredlyst; Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m, flad Top. Græsklædt. 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskr., men højden i NØ er ca. 3 m., hvilket kan skyldes afgravning af det omgivende terræn, cf. 1204:110. De 2 m. er målt i SV. Et midlertidigt hegn går op over højen i N/S. I SV rest af gl. skeldige (?) op over højfoden. NB: Højen er på mb. mærket 110, men beskrivelse og mål passer fuldstændig til 113, cf. 1204:110. Der må være sket en ombytning på kortet. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppen Edshøje. Ligger græsklædt med dyrket mark til V. Til N,S og Ø uopdyrket græsareal.


Billeder

Oversigt set fra Ø fra toppen af 1204110.
Oversigt set fra SV.
Oversigt set fra SØ.
Foto, detalje
Foto, oversigt