Sukkerhøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-40

Fredningsnr.
1204116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 16 m; flade sænkninger i toppen, temmelig hullet i siderne. Der er for længere tid siden taget et par læs grus i vestre side. Græsklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 52-54] Sukkerhøie; 52 har været anselig, Østsiden er nu bortført; 53 er forvandlet il en Grusgrav; 54 er nedpløiet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fra Ø. 2,6, fra V. 3,4 M. h., 16 M. br. Flade Afgravninger i Top, østre og nordre Side. Fod i N. afgravet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m, flade Sænkninger i Toppen, temmelig hullet i Siderne. Der er for længere Tid siden taget et Par Læs Grus i vestre Side. Græsklædt i Hede.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Spor efter afgravninger rundt om på siderne, hvor tyskerne har taget fyld under krigen. I N har der været et stort, mindst 1,7 m. dybt hul ved højfoden samt hul i siden. Her er fyldt delvis op med fyld fra et vejarbejde i nærheden for 10-20 år siden. Det samme gælder et hul i Ø-siden. Gl. hulning i NØ l. del af topflade. Ø og SØ for højen, i nogle meters afstand, en del skrammel, som vil blive solgt og fjernet. Ø-siden er bevokset med lavt krat af kirsebær, som med fordel kunne fjernes, således at højen kan ses fra vejen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal ved ejendom.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i træbevokset areal bag ejendom.

Litteraturhenvisninger  (0)