Skovholm
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-65

Fredningsnr.
523624

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Høj, 1,75 x 16-18 m. I N-siden et 6-7 m vidt, ret dybt hul. Træbevokset i ager. NMI: Ligger tæt syd for markvejen, der fører vesterud af gården.
Undersøgelsehistorie  (7)
1820 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af Jansen udgravet Høi i hvilken han fandt en liden Metaldolk i 4 Stykker og Fragmentet af en Stenkniv (ved 2 Skeletter) Indsendt 1820 (se Antikv.Ann.4 Bind Side 162). Bevoksning: 1986: Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbevokset Høj i Ager, 16-18 m i tvm. Ligger tæt Syd for Markvejen, der fører vestud af Gaarden. Højde ca. 1.75 m. I Nordsiden et 6-7 m vidt, ret dybt Hul.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med stor indgravning fra N helt ind til højmidten. 2,2 x 21 x 19 m. Bevoksning: 1986: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)