Eeshøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-43

Fredningsnr.
1204105

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/5 1882, ved skoleembedet og sognerådet. Høj, "Æshøj", 5 x 28 m; sænkning i toppen og i vestre side. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet mellem 11b og 3a. Eeshøi, 78 Fod Tværmaal, 18 Fod høi. Ødelagt ved Centraludgravning. Bevoksning: 1982: Græs

1878 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Væs. paa 3a) "Æshøj", 5,2 x 28 M. I Top en Sænkning, 4 M. br., 2/3 M. d., aaben i S.; en noget mindre Lavning i v. Side. Siden i Sv. staar nu næsten lodret med et Skred foroven. Fra Toppen er i gl. Tid Jord udkastet, hvorved Siden er ujævn. Fredlyst, Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 28 m, Sænkning i Toppen og i vestre Side. "Æshøj". Græsklædt i Ager. FM 9/5 1882 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Stor hulning i toppen, fortsættende ned ad siden i SSV. Separat hulning øverst i V-siden. Alt gammelt og tilgroet. Del af højgruppen "Edshøje" - 1204:105-114. Film: 105, 106, 114 fra S. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk, velbevaret højgruppe med storslået udsigt over vandet SØ ud til havet ved Klitmøller. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)