V. Vandet

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-44

Fredningsnr.
1204106

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 2 x 15 m; lille sænkning i toppen. Temmelig ujævn. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 15 M. Top let sænket, ujævne Sider; i Toppen ses en flad Sten. Fredlyst; Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m, lille Sænkning i Toppen. Temmelig ujævn. Græsklædt. FM 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Let, N/S-gående sænkning i top. Lette ujævnheder i siden mod SV. Alt tilgroet. Et midlertidigt hegn går over højen i NNØ/SSV. 1204:106-114 ligger i et lille firkantet, græsklædt område uden for dyrkning. Terrænet er mellem højene i områdets V-lige halvdel meget ujævnt og med ret store fordybninger, som måske kan stamme fra gammel fyldtagning (cf. 1204:108). Højenes oprindelige mål kan derfor være lidt vanskelige at bestemme. Ejeren er blevet anmodet om at sørge for, at hegnet flyttes nedenfor højen. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt fra øst
Foto, oversigt