V. Vandet
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-45

Fredningsnr.
1204107

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 3 x 21 m; noget uregelmæssig i vestsiden. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mno 11b mod Vest ligger en Gruppe tætsamlede Høie;...29. velbevaret; Tværmaal 38 Fod, Høide 8 Fod;... Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2 x 21 M. V. Side har været noget afgravet og staar med et lille Skred foroven. Fredlyst. Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 21 m, noget uregelmæssig i Vestsiden. Græsklædt. FM 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,0 x 18,0 x 18,0 m. Uregelmæssigt affladet top. Det nederste af V-siden stejlt afgravet (evt. gl. kreaturskade). Nu helt tilgroet. Del af højgruppen "Edshøje" - 1204:105-114. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)