V. Vandet
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-46

Fredningsnr.
1204108

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110 109, 112 Høj, 1,3 x 14 m; temmelig ødelagt i NV ved gammel grusgrav. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mno 11b mod Vest ligger en Gruppe tætsamlede Høie;...30. Lille, ret vel bevaret;... Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,3 x 14 M. Henimod Halvdelen i Nv. er afgravet ved en Grusgrav og staar med Skred over Toppen. Fredlyst, Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.3 x 14 m, temmelig ødelagt i NV ved gammel Grusgrav. Grugrav. 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Del af højgruppen "Edshøje" - 1204:105-114. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppen Edshøje. Ligger græsklædt med dyrket mark til V. Til N, S og Ø uopdyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)