V. Vandet
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-47

Fredningsnr.
1204111

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110 109, 112 Høj, 2,5 x 16 m; mindre ujævnheder i nordøstsiden. Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mno 11b mod Vest ligger en Gruppe tætsamlede Høie;...28 velbevaret; 30 Fod Tværmaal, 6 Fod høi; et Par større Stene sees midt i Toppen;... Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 16 M. Smaa Skred i nordre og østre Side henimod Toppen. Fredlyst, Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 16 m, mindre Ujævnheder i Nordøstsiden. Græsklædt. 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men siden går stejlt ned i NV, antagelig p.g.a. afgravning af terrænet. Helt tilgroet. Del af højgruppen 1204:105-114, "Edshøje" (muligvis var det opr. kun 1204:105, der bar dette navn). Film: /28: 1204:111, 112, 114 fra 1204:108. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)