V. Vandet
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-48

Fredningsnr.
1204114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 1,5 x 16 m; temmelig uregelmæssig (stejl mod SV, sænk- ning i nordvestre side af toppen). Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mno 11b mod Vest ligger en Gruppe tætsamlede Høie;...27 er mellemstor, udgravet fra Midten af;... Bevoksning: 1982: Græs

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 1,6 x 16 M., af uregelmæssig Form. Nv. for Toppen en flad Lavning, hvorfra Jord er udkastet mod Nv.; afgravet i Sv., hvor Siden er stejl og har Skred foroven. Fredlyst; Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 16 m, temmelig uregelmæssig (stejl mod SV. Sænkning i nordvestre Side af Toppen). Græsklædt. 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Et midlertidigt hegn går op over højen i N/S. Del af højgruppen 1204:105-114. Se situationsskitse for 1204:105-114. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)