V. Vandet
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-50

Fredningsnr.
1204110

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 3 x 19 m; temmelig stejl til V og N. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 19 M. V. og n. Side stejle, med lille Skred ved Top. Fredlyst; Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 19 m, temmelig stejl til Vest og Nord. Græsklædt. 2/5 1882.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaur. 1949-50.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ujævn fordybning i toppen, skrånende nedad mod SV. Langs hele den N-lige halvdel af højen er terrænet og en del af højfoden afgravet i ældre tid, så højen her fremtræder stejl med en højde på ca. 4,5 m. Har på fredningskortet nr. 113. Ud fra mål m.v. må denne høj være identisk med 1204:110 og må derfor på kortet være ombyttet med 1204:113. Del af højgruppen "Edshøje" - 1204:105-114. Der bør ved lejlighed laves en bedre opmåling af højene end kortets, evt. via luftfoto. Kortets (nye 4 cm.-kort) er stærkt skematiseret. Cf. situationsskitse bag på skemaet for 1204:114. Film: /25: 110+113 fra NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204: 105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Del af højgruppen Edshøje. Ligger græsklædt med dyrket mark mod S og uopdyrket græsareal mod N, Ø og V.

Litteraturhenvisninger  (0)