V. Vandet
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-51

Fredningsnr.
1204109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 2 m høj, tværmål ubestemmeligt; temmelig uregelmæssig. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Mno 11b mod Vest ligger en Gruppe tætsamlede Høie;...36. Mellemstor, velbevaret; ... Bevoksning: 1982: Græs

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,9 M. h., med uregelmæssig Side. N. for Toppen en Sænkning, 3 x 1,5 M., 1/2 M. d.; søndre Fod lidt afgravet: vestre Fod staar med en frisk Afgravning 4 1/2 M. l., 1/5-1/2 M. h., foretaget af Vejvæsent ( Sagen behandlet af Museet, benægtedes). Fredlyst, Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 m h., Tværmaaal ubestemmeligt, temmelig uregelmæssig. Græsklædt. 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Uregelmæssigt langstrakt facon, orienteret Ø/V. Den angivne diam. er målt N/S. Film: /25+28: 1204:110-113 set fra 1204:105, /27: Højgruppens N-lige del set fra 1204:113. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)