Ibsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060403-66

Fredningsnr.
523625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ibsker Høj, 2,0-2,25 x 18 m. Indhegnet; tidligere udgravet. I top- pen et stort, ca. 5 x 8 m vidt hul. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ogsaa en af Jansen udgravet Høi - men om her fandtes noget vides ikke. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbevokset Høj i Ager. Indhegnet. Tvm. 18 m, Højde 2.0-2.25 m. Udgravet tidligere. I Toppen et stort, ca. 8 x 5 m vidt Hul.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund, lidt flad høj med gammel, rendeformet nedgravning forløbende NV/SØ over toppen. 2 x 21 m. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)