V. Vandet

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-52

Fredningsnr.
1204112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 1204-106, 107, 108, 111, 114, 113, 110, 109, 112 Høj, 1 x 15 m; temmelig uregelmæssig. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie

1882 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, flad, næppe mere end 1 M. h., 15 M. br., uregelmæssig i Form og Overflade og i det hele tvivlsom. Fredlyst, Mærkesten i Top. Højene 43-51 [52] ligger i og ved en gammel Grusgrav. Terrænet er meget uoprindeligt, og idet der er gravet tæt ind mod Højene, synes [understreget] disse ofte mere anseligere end her opgivet. Alle Skader er gamle og forlængst eftergravede (Jfr. dog Nr. 51) Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m, temmelig uregelmæssig. Græsklædt. 2/5 1882.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse: Hulning i toppen i N, siden stejlt afgravet mod S og SV i gammel tid. Højden målt i NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Se 1204:105. Bevoksning: 1982: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Højen (del af højgruppe) set fra nordøst
Foto, oversigt