Høgshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-58

Fredningsnr.
1204115

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/10 1878, skoleembedet. Afmærkn.: MS fandtes 1913 alt for højt i jorden og usikkert stående. Flyttedes ned i søndre side. Kjær. Høj, "Høgshøj", 4 x 22 m; lav sænkning i toppen. Fra vest en lille sti med trin til toppen af højen (uskadelig). Græs- klædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Skolelodden) 60 Fod i Tværmaal, 12 Fod høi; Fordybning af omtrent 2 Fods Dybde i Toppen og nedad mod Øst; forøvrigt velbevaret, rund og grøn. Fredet af Skolelæreren og Sogneraadet i Septbr 1878. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Høgshøj", 4,0 M. h., 22 M. br., anselig, dog med for stejle Sider. I Top en flad Sænkning, 3-4 M. br., 1/2 M. d., aaben i Ø. Fra V. en Sti med Trin opad Siden. Fredlyst, Mærkesten i søndre Side. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 22 m, lav Sæmkning i Toppen. Fra Vest en lille Sti med Trin til Toppen af Højen (uskadelig). "Høgshøj". Græsklædt. FM 1/10 1878.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men den omtalte sti kunne ikke ses. Det meste af højsiden på den S-lige del skæmmes af hybenkrat. Gl. flagstang (ude af brug) tæt N for højen udenfor højfoden. Der bør ryddes op i bevoksningen. Film: /30-31: Fra N. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk høj, synlig fra landevej. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Holdes fint plejet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)