Gangerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-66

Fredningsnr.
1204126

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/12 1890. Gårdejerske Kristine Madsen Høj, "Gangerhøj", 4 x 32 m. Lav sænkning i toppen, foden lidt afpløjet fra ældre tid. I sydsiden, ca. 1/3 m over bunden, ses større stene. Græsklædt i ager. - Af frednings- stenen er kun foden på plads. Resten i spredte brudstykker. Den sprængtes for en årrække siden ved et bål på højen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tværm. 70 Fod. Høide 13 Fod; lille Fordybning oveni; lidt af Foden mod Øst og Syd borte. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gangerhøj", 4,0 x 32 M. Toppen sænket, ca. 1/3 M. Fod noget afpløjet undtagen mod Ø, stærkest i S., hvor der ca. 1/3 M. over Bunden ses søndre Side og vestre Ende, noget indskredne, af en ca. 2 M. l., 3/4 M. br., 1/2 M. h. Gravkiste. (2 Sten i S., 1 i V.). Fredlyst. Mærkesten i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 32 m. Lav Sænkning i Toppen, Foden lidt afpløjet fra ældre Tid. I Sydsiden, ca. 1/3 m over Bunden ses større Stene. "Gangerhøj". Græsklædt i Ager. - Af Fredningsstenen er kun Foden paa Plads, Resten i spredte Brudstykker. Den sprængtes for en Aarrække siden ved et Baal paa Højen. FM 9/12 1890.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men de nederste 2/3 af højsiden skæmmes hele vejen rundt af gamle, nu tilgroede kreaturskader, som har afskrællet et 10-50 cm. tykt lag af højen. På S-siden er blottet ydersiden af 2 store, vandret liggende sten, tilsammen ca. 2 m. lange. Nederst på S-siden ses 3 store, flade sten, indtil 1 m. i diam., antagelig væltede randsten. Film: /08: 126+127 fra NV, /06: Fra SV, /07: Sten i S-siden fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)