Skjellerhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-67

Fredningsnr.
1204127

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 9/12 1890. Gdr. A.Chr. Madsen Høj, "Skjellerhøj", 5 x 28 m; i toppen en bred fordybning, hvori ses oversiden af en større sten. Foden svagt afplø- jet. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
80 Fod i Tværmaal, 17 Fod høi; udgravet oveni. Bevoksning: 1982: Græs

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skjellerhøj", 4,6-5 M. h., 28 M. br. I Toppen en gl., bred Fordybning, 5 M. br., 1 M. d. Heri en mindst 3/4 M. br., rundet Sten. Fod let afpløjet i S; oppe i s. og v. Side et lavt Skred. Fredlyst, Mærkesten vestlig i Top. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 28 m, i Toppen en bred Fordybning, hvori ses Oversiden af en større Sten. Foden svagt afpløjet. Græsklædt i Ager. FM 9/12 1890 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men rundt om på siderne ses ujævnheder efter gamle, nu tilgroede kreaturskader. Den største, mod N, står endnu med en 40 cm. høj, ca. 8 m. lang kant ind mod højen øverst på siden. I NV-lige højfod en ny kreaturskade, 2,5 m. lang, 5-10 cm. dyb. En lignende, ganske lille skade ses i V, samt i SV og S. Små rydningsbunker i SV og NØ. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)