V. Vandet Hede

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-91

Fredningsnr.
1204138

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 5/8 1913. Gdr. N. Thomsen Stentoft, Tøfting Diplom Afmærkn.: MS. 1914, Hans Kjær Høj, 1,8 x 18 m; lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, flad i Top, 1,8 x 18 M. Fredlyst 1913 af Gaardejer Niels Thomsen Stentoft, Tøvting. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.8 x 18 m, lyngklædt i Ager. FM 5/8 1913 MS.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ø-siden viser spor efter ældre, nu delvis tilgroet kreaturbeskadigelse over den S-lige del. I N-lige højfod trugformet indgravning, ca. 1 x 0,3 m., 10-20 cm. dyb, af nyere dato. Omkring fredningsstenen gammel, helt tilgroet kreaturskade. Heri enkelte rydningssten. Endv. lille dynge rydningssten i NV. Højen bør henligge i fred, så vegetationen kan blive tilstr. stærk. Ejer ikke kontaktet. Næppe nødvendigt, da der er sået korn på marken. Film: /05: Fra SV, /06: Fra SØ. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk, lille høj. Bevoksning: 1982: Græs og Lyng

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i ager, omgivet af skov. Græsklædt og bevokset af træer.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en græsklædt rundhøj, der ligger i dyrket mark i skov.


Billeder

Oversigt set fra SØ