Stenshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-81

Fredningsnr.
1204142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3 m h., tværmål ubestemmeligt; temmelig uregelmæs- sig. Gl. gravning fra N ind over midten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Stenshøje", opr. anseelig, ca. 3 M h. En bred gl. Gravning gaar fra N. ind over Midten og har naaet Bund; 2 store Sprængestykker af Sten ca. 1 1/3 M. store henligger. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 3 m høj, Tværmaal ubestemmeligt. Temmelig uregelmæssig. Gl. Gravning fra N ind over Midten. Græsklædt i Ager.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Den gamle gravning fra N er ca. 2 m. dyb, 10 m. lang, 3-4 m. bred. På hullets Ø-lige kant er sidste år af ejeren opstillet en pyntedysse, bestående af 3 sten og en bæresten. Ved opstillingen af dyssen beskadigedes hullets Ø-side let og der kom et mindre skår i NV-lige højfod. En randsten skimtes i V. Ejeren er gjort opmærksom på, at pyntedyssen ikke må stå på højen. Der er dog ikke givet egentl. pålæg om fjernelse inden for en tidsfrist, men den bør fjernes ved lejlighed. Af hensyn til højen bør det ikke overlades til ejeren alene. Film: /30: Fra SV, /31: Fra SSV, /32: Hul fra N. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mirabelletræ ved sydlige højfod.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i dyrket mark.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)