Grønhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-83

Fredningsnr.
1204136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for: 1204-140, 136 Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Thomas Chr. Jensen, Tanderup Diplom Høj, 3 x 24 m. Sænkning i toppen, hvori større sten. Lyng- og græsklædt i ager. NM I: (Navnet "Grønhøj" anvendes ikke på stedet, jfr. sb 78, 1204-140).
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi med en Fordybning i Toppen. 70 Fod Tværm. 10 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Til Tanderup) "Grønhøj", 3,3 x 24 M. Toppen sænket, indtil 1/2 M. d. I Gruben staar i Øst en opret Sten som af en yngre Bronzealdersgrav. Fredlyst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m, Sænkning i Toppen, hvori større Sten. Lyng- og græsklædt i Ager. (Navnet "Grønhøj" anvendes ikke paa Stedet, jfr. Nr. 78). 8/11 1904.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt af tysk militær.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højfoden og en del af højsiden er afslidt/afgravet hele vejen rundt og siden står stejlt og til dels uden bevoksning i indtil 1 m.'s højde i S. Mod SØ stikker en større sten ud af brinken. Mod N og Ø går skaden op over det meste af højsiden og minder mest om en gammel kreaturskade. I NØ ses i overfladen 3 større sten, muligvis tilhørende et gravanlæg, samt to løstliggende, muligvis randsten. Gl. sænkning i toppen. Skaderne, i hvert fald mod S, er ant. forvoldt af tyskerne, jvf. tidl. beskr. Enkelte selvsåede gran og fyr (små). Film: /33: Fra NNV, /34: Fra SV, /35: Sten i NØ fra Ø, /36: Skade i S fra Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Højen kunne efter istandssættelse få en vis landskabelig virkning. Den er anselig af størrelse. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)