Grønhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-83

Fredningsnr.
1204136

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 1204-140, 136 Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Thomas Chr. Jensen, Tanderup Diplom Høj, 3 x 24 m. Sænkning i toppen, hvori større sten. Lyng- og græsklædt i ager. NM I: (Navnet "Grønhøj" anvendes ikke på stedet, jfr. sb 78, 1204-140).
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gravhøi med en Fordybning i Toppen. 70 Fod Tværm. 10 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Til Tanderup) "Grønhøj", 3,3 x 24 M. Toppen sænket, indtil 1/2 M. d. I Gruben staar i Øst en opret Sten som af en yngre Bronzealdersgrav. Fredlyst.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 24 m, Sænkning i Toppen, hvori større Sten. Lyng- og græsklædt i Ager. (Navnet "Grønhøj" anvendes ikke paa Stedet, jfr. Nr. 78). 8/11 1904.

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt af tysk militær.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højfoden og en del af højsiden er afslidt/afgravet hele vejen rundt og siden står stejlt og til dels uden bevoksning i indtil 1 m.'s højde i S. Mod SØ stikker en større sten ud af brinken. Mod N og Ø går skaden op over det meste af højsiden og minder mest om en gammel kreaturskade. I NØ ses i overfladen 3 større sten, muligvis tilhørende et gravanlæg, samt to løstliggende, muligvis randsten. Gl. sænkning i toppen. Skaderne, i hvert fald mod S, er ant. forvoldt af tyskerne, jvf. tidl. beskr. Enkelte selvsåede gran og fyr (små). Film: /33: Fra NNV, /34: Fra SV, /35: Sten i NØ fra Ø, /36: Skade i S fra Ø. ** Seværdighedsforklaring ** Højen kunne efter istandssættelse få en vis landskabelig virkning. Den er anselig af størrelse. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra øst
Oversigt set fra nord
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd