V. Vandet
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-84

Fredningsnr.
1204134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m; noget uregelmæssig. Med enkelte træer og græs- klædt i plantage. (Ved ulovlig gravning afdækkedes en hellekiste, bygget af ret svære sten, 3 + 3 sidesten, 1 endesten og 2 dæksten).
Undersøgelsehistorie  (10)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identifikation usikker.

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,9 x 20 M. En Del afgravet i Øst og overpløjet mod N. og Nv., hvorved er fremkommet en Brink foroven; nu delvis beplantet. Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 20 m, noget uregelmæssig. Med enkelte Træer og græsklædt i Plantage.

1959 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1379/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ulovlig gravning, hvorved er afdækket en hellekiste, bygget af ret svære sten, 3+3 sidesten, 1 endesten og 2 Dæksten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 17,0 x 17,0 m. Hul i top, ca. 3 m. i diam., 0,75 m. dybt, dækket af gamle grannåle i bunden, delvis fyldt af kvas. Hullet strækker sig fra topfladens S-lige kant til et stykke ned ad N-siden. Ingen sten er synlige. På højens overflade ses enkelte løse, hovedstore sten. Den N-lige højfod er let afgravet, her ses en del spredte sten, 20-40 cm., delvis dækkede af et tykt lag grannåle. Tilplantet med høje graner. Ejer ikke kontaktet. Film: /14: Fra NV, /15: Fra NØ. *********************************************** Genbsigtigelse 17.06.1986: Høj. Som besk. SR. Hullet ikke fyldt helt op. Friholdes for opvækst. Film: 006/08/08. CLB Bevoksning: 1982: Nålekrat/-træer

1986 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Arealet omkring højen er fældet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)