V. Vandet Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-89

Fredningsnr.
1204129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1,0 x 15 x 12 m, orienteret ØSØ-VNV. Lav sænkning i top. Godt ramponeret af plantefuger.
Undersøgelsehistorie  (6)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad Høj, 1,3 M. h. I Toppen en Sænkning, indtil 1/2 M. br., hvori en opret Sten, næppe af Bundgraven. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1.5 m h. Tværmaal ubestemmeligt. Sænkning i Toppen, hvori en større Sten.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ulovl. tilplantet. Ramp. af plantefurer. SR. Bevoksning: 1986: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Noget udvisket.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lav gravhøj i lille lysning i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)