V. Vandet Hede
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-92

Fredningsnr.
1204139

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Gdr. Sognef. Niels Thomsen Knakkergaard, Knakker- gård Afmærkn.: MS. 1914, Hans Kjær Høj (ældre beskr.: 1,50 x 14 m). Besat af værnemagten, ikke besigtiget. Så vidt vides har tyskerne rejst et større stil- lads på højen. Højen besigtiget april 1959 af dr. M.: Høj, 1,5 x 14 m. I østsiden rævegrave. Bevokset med lyng i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 14 M. Fredlyst 1913 af Gaardejer N. Th. Knakkergaard, Knakkergaard. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ]besat af Værnemagten, ikke besigtiget. Saa vidt vides har Tyskerne rejst et større Stillads paa Højen. (Ældre Beskr.: 1.50 x 14 m).[ FM 26/8 1913 MS.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
]...[ Overstregning foretaget i den originale Tekst.

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Østsiden Rævegrave. Lyng i Plantage.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som besk. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Afsætning på kort ca. 15 m for langt mod øst, rettes ved digitalisering.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)