Vandet Plantage

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-97

Fredningsnr.
1204143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 2 x 20 m. Vestlig højford beskåret af spor.
Undersøgelsehistorie

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, flad i Top, 2 x 20 M. I Toppen en smal, nyere Gravning, 3 x 1 M., 1/2 M. d. I Vandet Plantage. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Ældre Plantning borthugget, nu med græs og Smaabuske i Hugning. I Toppen et nyere Hul, ca. 1 x 3/4 m, 3/4m dybt- paatalt. (det er Børn som har "udbedret" det gl. Hul, der forefandtes iflg.Sognebeskr.).

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som besk. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra øst
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd