Vandet Plantage
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110210-105

Fredningsnr.
1204177

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
2 langdysser i forlængelse af hinanden. Begge måler 0,4 x 22 x 7 m, orienteret VNV-ØSØ, Meget medtagne efter borttagning af sten. Kun enkelte spredte randsten tilbage. det er vanskeligt at se hvor den ene dysse slutter, og den anden begynder. 12 m fra VNV-enden ses et polygonalt kammer med gang mod SSV. 3 sten af kammeret bevaret, samt 1 af gangstenene. 12 m fra ØSØ-enden ses en stor, frigravet randsten, samt endnu en sten lige N herfor. Yderligere et par m længere mod N, et hul hvori der ses 1 sten tilbage - formentlig rester af et bortgravet kammer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 644/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Større noget medtaget Langdysse.

1957 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af langdysse, ca. 22 m lang; bredden usikker. Ingen jordhøj. I nordsiden 6 randsten, i østenden een. 10 m fra østenden to sten af et formentligt kammer; nær vestenden 3 mindre sten. I forlængelse af denne langdysse og 22 m vest derfor muligvis resterne af en anden [sbnr.116], 14 m lang, med 5 randsten i nordsiden, 3 i østenden

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To langdysser orienteret VNV/ØSØ. Begge en 22 m. lange og ca. 7-8 m. brede. Den V-ligste: Et åbent kammer 6 m. fra Ø. I hullet ses 4 større sten. I V-enden af dyssen muligvis rest af endnu et kammer. S for dyssen en stor sten. Den Ø-ligste: 4 randsten i N-siden. 6-8 m. fra Ø-enden hul med to sten. S for dette et hul med en stor sten. 1 randsten på plads. De to anlæg er noget forgravede og ødelagte efter fjernelse af randsten og kammer. Sign. på skovkort. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fremstår med store sten omgivet af ujævne højrester. Lyngklædt og bevokset med små selvåede birketræer. Dette tilsyn dækker også F1204187.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en langhøj der ligger i en rydning i plantage. Langhøjen ligger i forlængelse af en anden langhøj med fredningsnr. 1204187.

Litteraturhenvisninger  (0)