Bjerre
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110211-1

Fredningsnr.
10052

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vigsø og Bjerre byer Høj, 2,50 x 16 m; udgravning i toppen åben mod NØ. Bevokset med græs og marehalm i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret anselig Höi af 48 Fods Tværmaal, 11 Fod höi. Ved Gravning i dens nordlige Side skal der være fundet Lerkar "med Aske" i. Høiene 3-6 ligge paa et naturligt Høidedrag. Bevoksning: 1991: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; stor, indtil 0.50 Met. dyb Udgravning i Toppen, bredende sig nedad nordøstre Side; i dette Hul ligger talrige Kalkstenskokker. - Højde: 2.50 Met., Tværm. 16 Met. - Noget tilføget med Sand; bevokset med Marehalm i Ager. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 16 m, Udgravning i Toppen aaben mod NØ. Bevokset med Græs og Marehalm i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, med gammel nedgravning i centrum, som beskrevet i fredningstekst. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsklædt klitareal.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)