Bjerre
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110211-2

Fredningsnr.
10053

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vigsø og Bjerre byer Høj, 1,75 x 24 m; flad top med mindre huller. Bevokset med græs og marehalm i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor flad og rund Höi, omtrent 66 Fod i Tværmaal; den var oversaaet med Kalkstene og røde Stene. Høiene 3-6 ligge paa et naturligt Høidedrag. Bevoksning: 1991: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; ganske plan Overflade, paa hvilken flere mindre Huller og Sænkninger. Ligeledes er Kanterne noget ujævne. - Højde 1.75 Met., Tværm. 24 Met. - Bevokset med Græs og Marehalm i Ager. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 24 m, flad Top med mindre Huller. Bevokset med Græs og Marehalm i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, med flad eller nærmest let knokav topflade, hvori 4-5 yderligere småfordybninger. Iøvrigt meget uregelmæssig af form go grundrids, antagelig som følge af sandflugt. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsklædt klitareal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)