Bjerre
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110211-3

Fredningsnr.
10051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vigsø og Bjerre byer Høj, 2,50 x 24 m; (i Ø-V noget aflang). Mindre afgravning i nordsiden. Med græs og marehalm i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, langagtig Höi (70 Fod Ø-V; 51 Fod Nord-Syd) af 6 Fods Høide. Høiene 3-6 ligge paa et naturligt Høidedrag. Bevoksning: 1991: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; noget langagtig af Form, 24 Met. i Ø-V., 14 Met. i S-N.; paa Nordsiden en Afgravning. - Højde: 2.50 Met. - Bevokset med Græs og Marehalm i Ager. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 24 m ( i Ø.V. noget aflang). Mindre Afgravninger i Nordsiden. Med Græs og Marehalm i Ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, orienteret ca Ø/V. Flad inggravning i N-siden V-del, iørigt moget ujævn overflade, antagelig som følge af sandflugtsaflejringer. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsklædt klitareal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)