Bjerre

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110211-3

Fredningsnr.
10051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Vigsø og Bjerre byer Høj, 2,50 x 24 m; (i Ø-V noget aflang). Mindre afgravning i nordsiden. Med græs og marehalm i ager.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, langagtig Höi (70 Fod Ø-V; 51 Fod Nord-Syd) af 6 Fods Høide. Høiene 3-6 ligge paa et naturligt Høidedrag. Bevoksning: 1991: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; noget langagtig af Form, 24 Met. i Ø-V., 14 Met. i S-N.; paa Nordsiden en Afgravning. - Højde: 2.50 Met. - Bevokset med Græs og Marehalm i Ager. Bevoksning: 1991: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.50 x 24 m ( i Ø.V. noget aflang). Mindre Afgravninger i Nordsiden. Med Græs og Marehalm i Ager.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, orienteret ca Ø/V. Flad inggravning i N-siden V-del, iørigt moget ujævn overflade, antagelig som følge af sandflugtsaflejringer. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsklædt klitareal.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra nord
Oversigt set fra vest
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra øst