Vigsø Kirkegaard
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110211-5

Fredningsnr.
10054

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Klokkestabel/-tårn, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1911, pastor P.P. Johansen, Rær, som formand for Vigsø kirkes tilsynsråd. Høj, 1,50 x 14 m; plan overflade, hvori endnu 4 mindre sænk- ninger fra et tidligere klokketårn. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; smuk, rund Form; ganske plan Overflade, paaa hvilken fire smaa Sænkninger i en regelmæssig Kvadrat, øjensynligt hidrørende fra, at Højen engang har baaret et Klokketaarn. - Højde: 1.50 Met., Tværm. 14 Met. - Ligger lige op til Kirkegaardsdiget mod Vest. Græsklædt. - Fredlyst. Bevoksning: 1991: Mos og Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 14 m, plan Overflade hvori endnu 4 mindre Sænkninger fra et tidligere Klokketaarn. Græsklædt. 3/10 1911.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i hvis centralparti der af den tyske besættelsesmagt - men utvivlsomt efter fredningsberejsningen i 1943 - er anlagt en betonstøbt, kvadratisk kanonstilling med en sidelængde udvendig på 9 m, indvendig på 5 m. Anlægget er jorddækket, overgroet og kun synligt, når man står inde i det. Dets indre omslutter en fordybning, hvis bund nu er 1-1,5 m under betonanlæggets top, men som sandsynligvis betuder, at højen har været udgravet til bunden. Højens N-fod afkørt af skovvej. Umiddelbart V for højen er et ca 4x8 m stort parti afgravet, utvivlsomt ligeledes af besættelsestropperne, der også har opført en jordækket, garagelignende bunker ca. 40 m V for højen. Bevoksning: 1991: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger vestligst på Vigsø Kirkegård, græsklædt.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)