Tousgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110211-14

Fredningsnr.
11052

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vigsø og Bjerre byer Høj, 1,25 x 14 m; flad, noget beskåret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, regelmæssig rund, fladt hvælvet. Noget beskaaret og svagt overpløjet i Kanterne, især i Nordsiden, men ellers urørt. - Højde 1.25 Met., Tværm. 14 Met. - Græsklædt i Ager. Flere af Højene paa Tousgaards Mark (11-18) er i September 1912 undersøgte af Insp. C. Neergaard. Bevoksning: 1992: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 14 m, flad, noget beskaaret. Græsklædt i Ager.

1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flod og stærkt afgravet høj i græsmark på top af gl. kystskråning. Fremstår nu som en oval høj orient. N-S- I N. Enden af højen 2 nyere felter uden græs som er nedtrampet af kreaturer. Str. ca. 1x1 og 1x2 m. Alle afgravninger er af gl. karakter. Den nu bortgravede østhøje højdel ses tydeligt som en hævning i omgivende græsmark. Ligger på mark nr. 2 regnet fra øst. Der muligvis byttet om på tidl. beskrevelse af 1105:2 og 3. jfr. 1105:3. Ny aftale d.d.: Højen frahegnes v. første givne lejlighed. Højen afgræsses fremover kun periodisk. Bevoksning: 1992: Græs

1998 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fremstår helt udpløjet, 0,2 m høj og 9 meter i diameter.

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2005 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3981
Museum Thy
Omtrent cirkulær plet af sort, fugtig jord ca. 15 meter i N-S, 12 meter i Ø-V. Svag højning ca. 0,1-0,2 meter høj. I højfylden ses enkelte stykker bearbejdet flint. Højen er anlagt på svagt mod syd skrånende terræn. Fra sydlige højfod og til skrænten ca. 30 meter.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)