Firhøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110212-18

Fredningsnr.
12069

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 1206-6a, 8, 7, 9. Tingl.: 27/8 1912, gdr. Jeppe Nørgaard Eriksen Diplom Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund. Høj, 3 x 16 m. Toppen affladet. Højene (sb. 15-18) kaldes "Firhøje". Tysk lyttepost el. l. på den sydvestre høj, toppen planeret og anden skade påført. Forskellige barakker opført på ste- det, hvortil adgang nægtedes af vagten, så nøjere inspektion ikke kunne foretages. Højen besigtiget april 1959 af dr. M.: "Firhøj", 3 x 16 m, smuk, velbevaret, græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 9-12] Firhøiene. No 9 er en jevnstor Gravhøi, af hvilken en Del er kjørt bort; 10 er lille og velbevaret. 11 ligeledes; 12 er 48 Fod i Tværmaal, 10 Fod høi, omtrent Halvdelen af Høien er bortkjört.

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, affladet paa Toppen. Højde 3 Met., Tværm. 16 Met. Græsklædt i Ager. Nr. 15-18 danner en tæt sammensluttet, højtbeliggende Gruppe, kaldet "Firhøje". Fredlyste.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 16 m. Toppen affladet. Højene kaldes "Firhøj". ](Iflg. ældre Sb. - se Tinglysningskort).[ [overstreget i forb. med tilføjelse 1959] FM 27/8 1912. MS 1915. Tysk Lyttepost eller lignende paa den sydvestre Høj, Toppen planeret og anden Skade paaført. Forskellige Barakker opført paa Stedet, hvortil Adgang nægtedes af Vagten, saa nøjere Inspektion ikke kunde foretages.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaur. 1949-50.

1959 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smuk, velbevaret, græsklædt.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i græsmark.

Litteraturhenvisninger  (0)