Store Tamhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110212-32

Fredningsnr.
11068

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Tamhøj", 2,25 x 16 m. Lyng- og græsgroet i plantage. Mindre sænkning i østsiden.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Tamhøi, mellemstor Gravhøi; synes udgravet i Toppen; den ligger høit.

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Identiikation usikker.

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj - mod Øst i Siden en flad Sænkning; Overfladen i det hele lidt ujævn, men Toppen urørt. Højde: 2.25 Met., Tværm.: 16 Met. - Lyng- og græsgroet i Plantage. Har været beplantet, men Plantningen er atter optaget. - "Tamhøj." Formodentlig identisk med med den gamle Beskrivelses Nr. 6 "Store Tamhøj", hvis Kortlægning er absolut fejlagtig.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.25 x 16 m. Lyng- og græsgroet i Plantage. Mindre Sænkning i Østsiden. "Tamhøj".

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2003-2116-0007
Museum Thy
2 boringer på vestlige del af højtop. Begge viste flyvesand i indtil 90 cm's dybde. Nederste 7 cm dog muligvis humusholdigt højfyld. Midt på vestside flyvesand i indtil 95 cm's dybde. Ved en mindre prøvegravning blev det konstateret, at der er tale om en gravhøj, som er dækket af et op til 75 cm tykt lag af flyvesand.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet; er en gravhøj dækket af flyvesandslag..

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fin høj i lille lysning ud til mindre skovvej. Græs og lyngdækket.

Litteraturhenvisninger  (0)