Vandet Plantage Afd.110
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-5

Fredningsnr.
1204150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 3,0 x 20 m. Affladet top med en lille nedgravning.
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Gravhøi, lyngbevokset; affladet foroven; Tværmaal 80 Fod. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,5 M. h. Tæt overgroet af Fyr. E: affladet oveni. I Vandet Pl. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x ca. 17 m. Toppen skraat affladet mod SV, større Fyrretræ paa Toppen, enkelte Smaabuske, ellers med Græs i Plantage. Velbevaret, men Siderne noget uregelmæssige.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. M. 1943.: 17 m br.; Top skraat affladet mod SV. Buske og Græs i Plantage, større Fyrretræ paa Top. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som besk. Bev. mellem høj og spor udtyndes. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i lysning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)