Vandet Plantage Afd.110

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-5

Fredningsnr.
1204150

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 3,0 x 20 m. Affladet top med en lille nedgravning.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Gravhøi, lyngbevokset; affladet foroven; Tværmaal 80 Fod. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,5 M. h. Tæt overgroet af Fyr. E: affladet oveni. I Vandet Pl. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x ca. 17 m. Toppen skraat affladet mod SV, større Fyrretræ paa Toppen, enkelte Smaabuske, ellers med Græs i Plantage. Velbevaret, men Siderne noget uregelmæssige.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. M. 1943.: 17 m br.; Top skraat affladet mod SV. Buske og Græs i Plantage, større Fyrretræ paa Top. Bevoksning: 1986: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som besk. Bev. mellem høj og spor udtyndes. Bevoksning: 1986: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i lysning.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydøst
Højens østside set fra øst
Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra syd