Afd. 523
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-3

Fredningsnr.
1204180

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 12,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afsat efter E's [Engelhardt] Kort. E: Lille Hedehøj. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen enkelte Fyrretræer, ellers tilgroet med Buske og nyplantede Løvtræer. Siderne hullede. [[1943: Sløjfet]]

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Spor over N-side anlægges. Fredes. Sign. er på skovkortet. Gravet ved klitter. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3167
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,3 x 12,0 m. I skov.

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3167
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et spor går hen over nordre højfod.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)