Afd. 523

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-3

Fredningsnr.
1204180

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,3 x 12,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Afsat efter E's [Engelhardt] Kort. E: Lille Hedehøj. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Toppen enkelte Fyrretræer, ellers tilgroet med Buske og nyplantede Løvtræer. Siderne hullede. [[1943: Sløjfet]]

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Spor over N-side anlægges. Fredes. Sign. er på skovkortet. Gravet ved klitter. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1987 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,3 x 12,0 m. I skov.

1987 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Et spor går hen over nordre højfod.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy


Billeder

Oversigt set fra vest
Oversigt set fra nordvest med fredningsnr. 1204149 i baggrunden
Oversigt set fra nordøst
Oversigt set fra syd