Ø. Vandet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-16

Fredningsnr.
1204166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,50 m høj, tværmål ubestemmeligt. Delvis afgravet og temmelig uregelmæssig. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (10)
1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1,7 M. h., paa Top og østre Side overlejret af Flyvesand, afblæst i Vest og her tillige afgravet til Skydevold. Flintafslag ses i Overfladen. Anm. Samtlige Høje Nr. 11-29 ligger i Vandet Hede i Flyvesand. Alle er prøvede, alle er lynggroede. Skaarup Høje er Flyvesand, ligesaa Engelhardts Nr. 19, 20, 24, 25, 26. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt i Hede. Frigivet til Sløjfning. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 1.5 m h., Tværmaal ubestemmeligt. Delvis afgravet og temmelig uregelmæssig. Lyngklædt i Hede.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Uregelmæssig overflade. Højsiden afgravet i N og NV og fylden danner en ca. 8 m. lang vold langs højfoden, nu fuldstændig tilgroet. Lidt kreaturslid nær toppen i N blotter grå, finkornet fyld med småsten og flintafslag. På Ø-siden ses flyvesand. I kuperet klitterræn. (Målene var vanskelige at bestemme). Film: /34: Fra NØ. Tinglysning af tidligere C.høj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Høj, 1,5 x 12 m. Form og overflade uregelmæssig på grund af flyvesandsaflejninger. Afgravet højside mod N og NV I græsklædt klitsandsområde. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset hede/overdrev.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i afgræsset hede/overdrev.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)