Vandet Plantage Afd.108

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-6

Fredningsnr.
1204156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj. 1,5 x 15 m.
Undersøgelsehistorie

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smaa Hedehøie [E. 46-47], som synes urørte. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fladagtig, vist tidligere overpløjet Høj, 1,5 x 15 M. I Vandet Plantage, bepl. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 15 m, velbevaret, granbevokset i Plantage.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. M. 1943. Med gran. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadiget i V-siden ved traktorkørsel. Bevoksning: 1986: Mos, Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Oversigt set fra sydvest
Oversigt set fra sydøst
Oversigt set fra syd
Oversigt set fra vest