Gildegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060301-27

Fredningsnr.
523333

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m i Ø-V, 22 m i N-S. Brud i V-siden, hul i top- pen, ca. 2,5 m i diameter. Desuden enkelte mindre sænknin- ger. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ubeskadiget Stenhøi. Rundt omkring Høien træffes hist og her sorte pletter i Avlsmarken. Da jeg i Foraaret 1876 undersøgte nogle af dem syntes de snarere at være Levninger af ødelagte Røser end Brandpletter. Oldsager fandtes ikke.- Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 17 m i Ø-V, 22 m i N-S. Brud i V-Siden, Hul i Toppen, ca 2,5 m i Diam. Desuden enkelte mindre Sænkninger. Græsklædt i Ager.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenhøj, 2,5 x 20 m. I græsmark, ca. 20, ½ m store randsten synlige langs NV-foden, antagelig bortpløjet i Ø, N-S skrænt. Gammel indgravning fra SV, 8 x 1 m af højens SV del bortgravet, skrænt mod V. Flere sten i skrænt, marksten i bunden af indgravning. 3 gamle sænkninger på toppen af højen. Tæt SØ for centrum krater ca. 3 m i dia. 3/4 m dybt. På bunden ligger en ny træplade, der antagelig dækker over et dødt dyr. Over hullet er sømmet en træ stang på tværs, antagelig for at forhindre græssende dyr i at gå ned i hullet. Tværs over højen en N V-SØ sti lavet afdyr. Højen er tæt bevokset med flere ung eg, røn, kirsebær, tjørn, enkelte birk og ask samt 1 æbletræ ved NV-fod. Slåenkrat. Langs siderne kirsebær, hyld og brombærkrat. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)