Vandet Plantage Afd.111
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-8

Fredningsnr.
1204155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 4,5 x 27 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en af de smaa Hedelodder. Storhøi, 80 Fod Tværmaal; i god Stand; enkelte sten ved Foden. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Meget anseelig Høj, 4-4 1/2 M. h. I Top et lille, frisk Hul, et lidt større ved nordre Fod (paatalte hos Planteuren). I Vandet Plantage, beplantet. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.5 m høj, Tværmaal ubestemmeligt. Større Hul i nordre Fod. En smal Sti op ad nordre Side. Beplantet i Plantage, Toppen græsgroet.

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
F. M. 1943. Toppen græsgroet. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget flot. Bevoksning: 1986: Mos og Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger ud til Vandetvej. Kan med fordel formidles. Græsklædt og bevokset med én stor østrigsk bjergfyr.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Tilsyn foranlediget af presseomtale af skader på gravhøj i form af kørespor

Litteraturhenvisninger  (0)