Afd. 525
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110213-10

Fredningsnr.
1204165

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1943: Høj, 1,60 x 15 m, græsklædt og beplantet i plantage. I top- pen et aflangt hul, 1,5 x 0,4 m, ca. 0,5 m dybt. Siderne tottede og uregelmæssige. 1987: Høj, 1,6 x 15,0 m. Græsklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Hedehøi. Bevoksning: 1986: Græs

1913 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som [sb.] 9. E [Engelhardt]: Lille Hedehøj. Plantagen er næsten ugennemtrængelig; alle Veje forandrede og Planteuren ukendt med Højene! [sb.10 og 10b] Bevoksning: 1986: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.60 x 15 m, græsklædt og beplantet i Plantage. I Toppen et aflangt Hul, 1.5 x 0.40 m, ca. 0.5 m dybt. Siderne tottede og uregelmæssige.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Fredes. SR. I toppen mindre beskadigelser. Bevoksning: 1986: Græs

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3167
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3167
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,6 x 15,0 m. Græsklædt i skov.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)